Protector FDV Programvare

Protector FDV Programvare

HMS IT – intervallstyrte rutiner

Helse, miljø og sikkerhet sammen med intern kontroll, utgjør en viktig del av funksjonene for å holde bygget bruksverdig. Brannsikring og dokumentasjon sammen med rutiner for å unngå personskade og skade på materiell er avgjørende for å ivareta eiendommens sikkerhet og forebyggende rutiner.

Intervallstyrte oppgaver, skreddersydd for den enkelte eiendom – bidrar til å forebygge mulighetene for brann samtidig som brukerne til enhver tid er forberedt hvis ulykken først er ute.
En annen viktig oppgave er å sørge for unødvendig skadeutvikling og bremse generell slitasje på bygget.

Ettersyn for å unngå klemfare, ettersyn av kumlokk og sandfang, forberedelser til vinter og vår, rutinemessig ettersyn av installasjoner, utvalgte byggdeler og overflater – det ”usynlige” vedlikehold gir betydelige gevinster.

Avviksbehandling er en del av HMS- systemet. Feil og sviktende rutiner er oftest årsaken til ulykker samtidig som det koster penger. Gode varslingssystemer med avvikskontroll og ettersyn, sikrer mot ulykker og gir optimale resultater på forebyggende vedlikehold.
Trivsel på arbeidsplassen og gode rutiner er nødvendig for optimal avkastning.

 

Forrige Neste

 

 
Dagspressen
Ny installationsskakt afprøves i byggesag
Mat boligmarked trækker beskæftigelsen ned
   
Fagpressen
Højrisiko: Hvert tredje hjem har ikke røgalarm
Nemmere at skaffe byggematerialer
Byggebranchen i netværk om digitaliseringen
Certifikat i varmt arbejde
   
Offentlig nytt
Hent gratis filer fra arbejdsgangen hos OIB.dk
Kommunerne skal naturligvis forberede sig godt på overtagelsen af handicapinstitutioner
   
Copyright © 2021 Protector FDV. All Rights Reserved. Privacy Policy.
Protector FDV i andre land: Norge.
Til forsiden